Fiskalizacja kasy jest niezbędna do rozpoczęcia wykorzystywania urządzenia w działalności. Jest to czynność jednorazowa, służąca zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, a zakończona wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. Proces ten należy przeprowadzić w takim terminie, aby w momencie utraty prawa do zwolnienia móc korzystać z urządzenia.

Fiskalizacji należy dokonywać w obecności serwisanta, który w przyszłości będzie odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorcy. Taki fachowiec musi być wybrany z serwisu, za który jest odpowiedzialny krajowy producent kas albo importer lub też z innego serwisu, ale posiadającego autoryzację wspomnianego producenta lub importera.

Po dokonaniu fiskalizacji zarówno przedsiębiorca, jak i serwisant są zobowiązania do dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 7 dni - krok 3.

WAŻNE! Jeśli przedsiębiorca posiada tylko jedną kasę fiskalną, i pominął krok 1 podczas procedury zakładania urządzenia, krok 3 powinien przeprowadzić jeszcze przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania przy wykorzystaniu kasy.

Attachments:
Download this file (d2014000154401.pdf)7 listopada 2014[Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących]859 kB
Download this file (Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.doc)US[Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy]27 kB
Download this file (wniosek-wydanie-duplikatu-ksiazki-kasy-ELZAB.doc)ELZAB[Wniosek o wydanie duplikatu Książki Serwisowej]79 kB
Download this file (wniosek_zs_ELZAB.pdf)ELZAB[Wniosek o zmianę serwisu]178 kB
Download this file (ZAWIADOMIENIE PODATNIKA.pdf)US[Zawiadomienie podatnika o instalacji kas fiskalnych]23 kB

Novitus Mała Plus:      1107 zł
VAT:                             207 zł
cena netto:                   900 zł
koszt zakupu -18%:        162 zł
kwota zakupu:              738 zł
zwrot z U.S.:                 700 zł
--------------------------------------

REALNY KOSZT ZAKUPU: 38zł