Po fiskalizacji podatnik powinien ponownie skontaktować się z urzędem skarbowym w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia. Jak wspomniano wcześniej, zgłoszenie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji - co wynika z § 7 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Dodatkowo, w załączniku nr 3 tego rozporządzenia został zamieszczony wzór zgłoszenia, którym powinien posługiwać się podatnik.

Jak już wspomniano, w tym samym terminie odpowiedniego zgłoszenia do urzędu dokonuje serwisant, instalujący kasę.

Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia i odpowiadającej mu książki kasy. Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie.

WAŻNE! Tylko przestrzeganie powyższych terminów i zasad instalowania kas fiskalnych uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi na zakup kas.

Attachments:
Download this file (d2014000154401.pdf)7 listopada 2014[Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących]859 kB
Download this file (Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.doc)US[Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy]27 kB
Download this file (wniosek-wydanie-duplikatu-ksiazki-kasy-ELZAB.doc)ELZAB[Wniosek o wydanie duplikatu Książki Serwisowej]79 kB
Download this file (wniosek_zs_ELZAB.pdf)ELZAB[Wniosek o zmianę serwisu]178 kB
Download this file (ZAWIADOMIENIE PODATNIKA.pdf)US[Zawiadomienie podatnika o instalacji kas fiskalnych]23 kB

Novitus Mała Plus:      1107 zł
VAT:                             207 zł
cena netto:                   900 zł
koszt zakupu -18%:        162 zł
kwota zakupu:              738 zł
zwrot z U.S.:                 700 zł
--------------------------------------

REALNY KOSZT ZAKUPU: 38zł