W naszej ofercie znajdziecie Państwo niezawodne kasy fiskalne, czytniki, drukarki fiskalne, wagi, kolektory danych, metkownice, komputery POS oraz kompleksowe systemy sprzedaży. Oferujemy sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych. W ofercie posiadamy urządzenia fiskalne firm: Novitus, Elzab, Posnet, Datecs, Sharp, Casio, Samsung, Apollo. Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu systemów sprzedaży typu Gasto, Magnat, S4H, Subiekt, PC Market, SOHO, SOGA czy też KC Firma.
W sprzedaży posiadamy również urządzenia wspomagające sprzedaż oraz akcesoria. Nasze doświadczenie dotyczące wdrożeń rozwiązań fiskalnych i oprogramowania sięga kilkunastu lat. Naszymi głównymi zaletami jest wysoka jakość wykonywanych usług oraz szybki czas reakcji na zgłoszenia serwisowe oraz pomoc w trudnych kwestiach. Oferta jest każdorazowo konsultowana i dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, muszą liczyć się z koniecznością założenia kasy fiskalnej. Po przekroczeniu limitu, oprócz zakupu kasy, podatnik będzie musiał zmierzyć się także z dodatkowymi obowiązkami związanymi z jej wprowadzeniem.

WAŻNE! Przedsiębiorca powinien dopełnić wszystkich formalności, związanych z instalowaniem kasy, do dwóch miesięcy od chwili przekroczenia limitu.


Jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien złożyć odpowiednie zgłoszenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pismo takie służy do określenia całkowitej liczby kas, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oraz do wskazania miejsc - adresów - instalacji sprzętu.

Powyższy obowiązek jest związany z faktem, iż zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnik ma prawo wprowadzania kas w kilku etapach. Pierwszy z nich, który należy rozpocząć najpóźniej w dniu utraty prawa do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, wymaga zainstalowania co najmniej ⅕ z planowanej, zgłoszonej do naczelnika liczby urządzeń (zaokrąglając w górę do liczb całkowitych). Następnie, wraz z początkiem następnego miesiąca przedsiębiorca powinien włączyć do ewidencjonowania kolejne kasy fiskalnej, w liczbie nie mniejszej, niż w pierwszym etapie.

W związku z powyższym podatnik, który w swoim przedsiębiorstwie zainstaluje wyłącznie jedną kasę, może pominąć bieżący krok, a do niezbędnych kontaktów z urzędem zastosować krok 3.


Fiskalizacja kasy jest niezbędna do rozpoczęcia wykorzystywania urządzenia w działalności. Jest to czynność jednorazowa, służąca zsynchronizowaniu pracy modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, a zakończona wydrukowaniem dobowego raportu fiskalnego. Proces ten należy przeprowadzić w takim terminie, aby w momencie utraty prawa do zwolnienia móc korzystać z urządzenia.

Fiskalizacji należy dokonywać w obecności serwisanta, który w przyszłości będzie odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorcy. Taki fachowiec musi być wybrany z serwisu, za który jest odpowiedzialny krajowy producent kas albo importer lub też z innego serwisu, ale posiadającego autoryzację wspomnianego producenta lub importera.

Po dokonaniu fiskalizacji zarówno przedsiębiorca, jak i serwisant są zobowiązania do dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego w terminie 7 dni - krok 3.

WAŻNE! Jeśli przedsiębiorca posiada tylko jedną kasę fiskalną, i pominął krok 1 podczas procedury zakładania urządzenia, krok 3 powinien przeprowadzić jeszcze przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania przy wykorzystaniu kasy.


Po fiskalizacji podatnik powinien ponownie skontaktować się z urzędem skarbowym w celu otrzymania numeru ewidencyjnego urządzenia. Jak wspomniano wcześniej, zgłoszenie takie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji - co wynika z § 7 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Dodatkowo, w załączniku nr 3 tego rozporządzenia został zamieszczony wzór zgłoszenia, którym powinien posługiwać się podatnik.

Jak już wspomniano, w tym samym terminie odpowiedniego zgłoszenia do urzędu dokonuje serwisant, instalujący kasę.

Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny. Jest to numer indywidualny, dotyczący wyłącznie jednego urządzenia i odpowiadającej mu książki kasy. Podatnik jest zobowiązany do umieszczenia go w sposób trwały na kasie.

WAŻNE! Tylko przestrzeganie powyższych terminów i zasad instalowania kas fiskalnych uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi na zakup kas.

Attachments:
Download this file (d2014000154401.pdf)7 listopada 2014[Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących]859 kB
Download this file (Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.doc)US[Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy]27 kB
Download this file (wniosek-wydanie-duplikatu-ksiazki-kasy-ELZAB.doc)ELZAB[Wniosek o wydanie duplikatu Książki Serwisowej]79 kB
Download this file (wniosek_zs_ELZAB.pdf)ELZAB[Wniosek o zmianę serwisu]178 kB
Download this file (ZAWIADOMIENIE PODATNIKA.pdf)US[Zawiadomienie podatnika o instalacji kas fiskalnych]23 kB

Novitus Mała Plus:      1107 zł
VAT:                             207 zł
cena netto:                   900 zł
koszt zakupu -18%:        162 zł
kwota zakupu:              738 zł
zwrot z U.S.:                 700 zł
--------------------------------------

REALNY KOSZT ZAKUPU: 38zł