Zajmujemy się szeroko rozumianym wsparciem użytkownika, opieką informatyczną oraz usługami serwisowymi obejmującymi konfigurowanie i administrowanie systemów informatycznych. Usprawnimy działanie i obniżymy koszty obsługi informatycznej Państwa firmy, zapewniając najwyższą jakość usług i jednocześnie zachowując akceptowalny poziom cen. Zajmiemy się serwisem sprzętu, urządzeń peryferyjnych.

Powierzając naszej opiece swoje systemy informatyczne, zyskają Państwo stabilne i bezawaryjnie działające komputery, oraz zapewnione bezpieczeństwo sieci co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia wydajności pracy oraz zadowolenia użytkowników i Klientów.

Outsourcing to metoda zarządzania przynosząca klientom wymierne efekty w postaci oszczędności zasobów, kapitału i polepszenia jakości usług. Nawiązując współpracę z nami w zakresie outsourcing'u informatycznego możecie Państwo:

 • skoncentrować się na prowadzeniu swojej zasadniczej działalności, zwiększając efektywność działań firmy
 • korzystać z wysokiej klasy specjalistów, skracając czas wykonywania zadań
 • oszczędzacie Państwo czas i pieniądze ponieważ w momencie podjęcia współpracy z nami znika potrzeba etatowych informatyków do obsługi firm

Proponujemy Państwu zawarcie stałej umowy serwisowej gwarantującej sprawne działanie komputerów i systemów komputerowych w Państwa firmie. Posiadamy własne środki transportu, łączności i nadzoru technicznego.Utrata danych lub uszkodzenie sprzętu komputerowego związanych z działalnością firmy stanowi zapaść informacyjną, która w konsekwencji doprowadzić może do poważnych kłopotów, dlatego polecamy podpisanie z nami umowy serwisowej która gwarantuje sprawne działanie komputerów w Państwa firmie, a w przypadku awarii niezwłoczne jej usunięcie poprzez szybką interwencję naszych fachowców.

Umowa stałego serwisowania sprzętu obejmuje: bezpłatną robociznę przy naprawie sprzętu w okresie obowiązywania umowy (użytkownik ponosi jedynie koszty części i materiałów zużytych podczas naprawy),konserwację i przegląd sprzętu - (konserwacja obejmuje: czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne, sprawdzenie podłączeń, kontrolę ustawień oraz aktualizację oprogramowania ukłądowego i systemu operacyjnego, kontrolę antywirusową, archiwizację i porządkowanie danych na dysku twardym).

Zawarcie stałej lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

 • gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii
 • okresowy przegląd, kontrolę i gruntowną konserwację sprzętu
 • oprogramowania i sieci z częstotliwością określoną w umowie
 • bezpłatną wymianę uszkodzonych części
 • aktualizację oprogramowania wg. zaleceń producenta
 • stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych
 • okresową archiwizację danych (backup)
 • nieprzerwaną profilaktykę antywirusową (uaktualnienia, raporty)
 • transport uszkodzonego sprzętu do serwisu
 • stałą pomoc przez telefon
 • bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dotyczącekoniecznych modyfikacji
 • pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy
 • bezpłatny dojazd do Klienta (ilość dojazdów uzależniona od rodzaju podpisanej umowy)